Política de Privacitat

 

 

DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES.

Nom entitat: XERRAC FUSTERIA, S.L. (en endavant XERRAC FUSTERIA)
Dirección: Carrer Mila i Fontanals, 141-145 08205 Sabadell, Barcelona
Cif: B-60715836
Telèfon: 937103992
Correu electrònic: xerracfusteria@xerracfusteria.com.

 

TRACTAMENTS DE DADES RECAPTADES A TRAVÉS DE LA PÀGINA WEB.

Les dades que *XERRAC *FUSTERIA pugui recopilar per l’ús, navegació de la pàgina web, via email o amb motiu de la relació contractual que li uneix amb *XERRAC *FUSTERIA són dades de caràcter personal. La nostra pàgina web no conté cap formulari de contacte.

 

En algunes ocasions, l’informem que pel simple ús i navegació en la nostra Pàgina web, és possible que *XERRAC *FUSTERIA emmagatzemi dades relatives a:

– Direcció IP
– Versió del navegador
– Sistema operatiU
– Durada de la visita o navegació per la Pàgina web

Tal informació pot emmagatzemar-se mitjançant Google *Analytics, per la qual cosa ens remetem a la Política de Privacitat de Google, ja que aquest recapta i tracta tal informació.

Tal informació, no estaran relacionats amb un usuari concret i s’emmagatzemarà en les nostres bases de dades, amb la finalitat de realitzar anàlisis estadístiques, millores en la Pàgina Web, productes i/o serveis i estratègia comercial, pel responsable del tractament sense que es comuniqui a un altre tercer. Per a més informació visiti la nostra Política de Cookies.

XERRAC FUSTERIA es reserva el dret a modificar o adaptar la present Política de Privacitat en tot moment. Per tant, li recomanem que revisi la mateixa cada vegada que accedeixi a la Pàgina Web.

A més, en els seus esdeveniments corporatius en llocs públics, XERRAC FUSTERIA S.L.  podrà realitzar fotografies en les quals poden aparèixer persones, amb la finalitat de documentar la informació sobre l’esdeveniment per a les publicacions  d’aquest lloc web. Xerrac Fusteria podrà publicar aquestes fotografies amb una finalitat informativa dels seus esdeveniments, cuidant que les persones fotografiades apareguin de manera merament accessòria.

 

ALTRES TRACTAMENTS DE DADES.

D’acord amb el que s’estableix per la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que, en enviar un correu electrònic, està facilitant les seves dades de caràcter personal, de manera lliure i voluntària, al Responsable de tractament Xerrac Fusteria S.L.

L’usuari autoritza la utilització de la seva informació per a finalitats pròpies d’estadística interna, tals com calcular la grandària de la nostra clientela real o potencial, mesurar pautes de circulació, comprendre els interessos de compra del client, així com altres tendències dels visitants i clients

Les dades personals que tractem en XERRAC FUSTERIA S.l. procedeixen directament de vostè:

Les categories de dades que poden ser objecte de tractament són:

Dades d’identificació
Adreces postals o electròniques
Informació comercial

Exclusiu per a clients.

Finalitat. tractem les seves dades personals amb la finalitat de gestionar els serveis administratius i de logística derivats de la relació contractual així com els compromisos derivats de la seva contractació.

Legitimació. La legitimació per al tractament de les dades de caràcter personal es basa en l’execució i manteniment de la relació contractual.
Destinataris. No se cediran dades a tercers excepte obligació legal.

Exclusiu per a contactes professionals.

Finalitat. En XERRAC FUSTERIA tractem les seves dades personals amb la finalitat de mantenir la relació professional que entre tots dos tenim.

Legitimació. L’interès legítim.

Destinataris. No se cediran dades a tercers, tret que la cessió sigui lícita conforme als establert en el Reglament Europeu de Protecció de Dades i la normativa espanyola vigent.

 

 

TERMINIS DE  CONSERVACIÓ.

 

TRACTAMENT DE DADES TEMPS DE CONSERVACIÓ DE DADES
Correu electrònic,  sol·licitud de pressupost Les seves dades de caràcter personal seran tractats durant el temps estrictament necessari per a atendre la seva sol·licitud.
Exclusiu per a clients Factures

 

Les seves dades de caràcter personal seran tractats fins que finalitzi la relació contractual. Una vegada finalitzada la mateixa, i a efectes fiscals, les seves dades seran conservades per un període de 4 anys en compliment de l’indicat en la Llei General Tributària.                                      
Exclusiu per a contactes professionals Fins que finalitzin les nostres relacions professionals o decideixi cancel·lar o oposar-se al tractament de les seves dades de contacte amb tals finalitats.

 

Quins són els seus drets en relació amb el tractament de dades?

Vostè com a titular de dades té dret a obtenir confirmació sobre l’existència d’un tractament de les seves dades, a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió, quan entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per als quals van ser recollits o vostè com a interessat retiri el consentiment atorgat.

XERRAC FUSTERIA tractarà i conservarà les seves dades d’acord amb la normativa vigent, sense perjudici que com a interessat pugui sol·licitar en tot cas, la limitació del tractament de les seves dades. En certs supòsits podrà exercitar el seu dret a la portabilitat de les dades, que seran lliurats en un format estructurat, d’ús comú o lectura mecànica a vostè o al nou responsable de tractament que designi.

Tindrà dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments per als quals l’ha atorgat.

Per a exercitar els seus drets comuniqui’s amb nosaltres a través de l’adreça de correu electrònic xerracfusteria@xerracfusteria.com.

Tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en el cas que consideri que no s’ha atès convenientment l’exercici dels seus drets. El termini màxim per a resoldre serà el d’un mes a comptar des de la recepció de la seva sol·licitud.

En el cas de produir-se alguna modificació de les seves dades, li agraïm ens el comuniqui degudament per escrit amb la finalitat de mantenir les seves dades actualitzades.